Rada Unii Europejskiej zaproponowała w dniu 13 października 2020 zalecenia dotyczące podjęcia skoordynowanych działań, w celu ujednolicenia ograniczeń i zapewnienia przewidywalności swobodnego podróżowania w krajach wspólnoty, wynikających z panującej pandemii COVID-19.

Opracowano kryteria, wedle których co tydzień państwa członkowskie UE powinny przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poniższe dane:

  • liczbę potwierdzonych przypadków na 100 000 mieszkańców, z minionych 14 dni,
  • liczbę wykonanych testów na 100 000 mieszkańców, z minionych 7 dni,
  • wskaźnik pozytywnych testów, z minionych 7 dni.


Na podstawie powyższych danych EDCE będzie publikować tygodniową mapę państw członkowskich Unii Europejskiej z podziałem na regiony.
Mapa opracowana przez EDCE powinna być wskazówką dla państw w podejmowaniu decyzji i nakładaniu ograniczeń na kraje członkowskie.

Regiony będą opisywane kolorami:

Zielony — współczynnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców niższy niż 25 oraz wskaźnik pozytywnych testów poniżej 4%,

Pomarańczowy — współczynnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców jest niższy niż 50, ale procent pozytywnych testów wynosi 4% lub więcej,
lub
współczynnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców mieści się w przedziale 25-150, ale procent pozytywnych testów jest niższy niż 4%.

Czerwony — współczynnik zakażeń na 100 tys. wynosi 50 lub więcej, a procent testów z wynikiem pozytywnym wynosi 4% lub więcej,
lub
jeśli 14-dniowny wskaźnik zachorowań jest wyższy niż 150.

Szary — brak niezbędnych danych lub wskaźnik testowania jest niższy niż 300

Między regionami zielonymi podróżowanie powinno odbywać się bez ograniczeń, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.

Podróżni z krajów pomarańczowych, czerwonych czy też szarych powinni liczyć się z obowiązkiem wykonania testu lub kwarantanny, oraz uzupełnieniem formularza lokalizacyjnego.

Określone zostały zasady komunikowania nowych restrykcji, w myśl których na 24 godziny przed wejściem w życie ograniczeń, powinny one zostać podane do wiadomości publicznej wraz z wszystkimi wymogami, jakie zobowiązani są spełnić podróżni.

Zalecenie Rady UE jest rekomendacją, każde z państw członkowskich może wprowadzać własne ograniczenia w celu ochrony zdrowia publicznego obywateli.

Aktualna mapa jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.