Aktualizacja: 09.06.2021, 17:19

Drodzy Podróżnicy,

Nasza mapa restrykcji podróżnych, została przeniesiona na nową stronę – Swoboda podróżowania.
Nadal aktualizujemy dla Was zmiany zachodzące w warunkach podróży, w nowym wydaniu.

Zapraszamy do weryfikacji restrykcji – Swoboda podróżowania


9 czerwca 2021

Holandia
Od 10.06 podróżni z Polski zwolnieni są z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu i zalecenia kwarantanny.

Polska została uznana przez Holandię jako kraj niskiego ryzyka.

Ważne - przed podrożą należy upewnić się, czy linie lotnicze operujące połączenie nie wymagają okazania testu, przed wejściem na pokład.

7 czerwca 2021

Hiszpania
Od 7 czerwca zmiana warunków podróży, podróżni mogą podróżować do Hiszpanii, okazując jeden z poniższych dokumentów:

 • Przyjęcie pełnego szczepienia przeciwko COVID-19, a od ostatniej dawki upłynęło minimum 14-dni.
 • Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19, test należy wykonać na 48h przed podróżą (akceptowane są testy: PCR lub antygenowe).
 • Zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19, od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu.


  Należy wypełnić deklarację stanu zdrowia: https://www.spth.gob.es/

Czarnogóra
Od 5 do 18 czerwca dla podróżnych będących obywatelami Polski (oraz innych krajów UE), zniesione zostały wszelkie restrykcje wjazdowe, nie ma potrzeby posiadania testu czy też zaświadczenia o szczepieniu.

Przedłużenie restrykcji możliwe, po 18 czerwca, w zależności od sytucji epidemicznej.

Tunezja
Od 1 czerwca podróżni mogą przedstawić, jeden z poniższych dokumentów:

 • Negatywny wynikt testu PCR, wykonany nie wcześniej niż 72h przed przylotem.
 • Przeszły zakażenie koronawirusem, co najmniej 6 tygodni przed datą podróży.
 • Zaświadczenie o pełnym szczepieniu przeciwko COVID-19.

  Konieczne jest przedstawienie pisemnego zobowiązania odbycia 7-dniowej samoizolacji.

Cypr
Podróżni z Polski musza posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 wystawiony nie wcześniej niż 72h przed rozpoczęciem podróży.
Ponadto po przylocie obowiązkowo należy poddać się drugiemu testowi na własny koszt i pozostać w izolacji do momentu otrzymania wyniku.

💉 Z obowiązku posiadania wyniku testu wykonanego przed lotem, zwolnieni są podróżni w pełni zaszczepieni.
Należy wykonać test po przylocie na lotniksu, na własny koszt.

Dla wszystkich podróżnych obowiązkowy formularz Cyprus Flight Pass.

2 czerwca 2021

Polska – Unijny Certyfikat COVID

Od 1 czerwca 2021 w Polsce dostępny jest Certyfikaty COVID, może go pobrać ze strony: pacjent.gov.

Unijny Certyfikat jest wystawiany osobom, które:

 • przyjęły przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19
 • uzyskały negatywny wynik testu na COVID-19 (ważność testu 48h)
 • przechorowaniu zakażenia (tzw. ozdrowieniec od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego testu PCR)

Najważniejsze informacje o Certyfikacie:

 • dostępny w formacie cyfrowym i do wydruku
 • zawiera indywidualny kod QR
 • jest darmowy
 • dwujęzyczny – angielski i język ojczysty
 • łatwy do zweryfikowania, zabezpieczony
 • ważny w całej UE

Unijny Certyfikat COVID (UCC), jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtenstein.

Oficjalnie wszystkie kraje Uni Europejskiej wprowadzą Certyfikat 1 lipca.

Ważne
Planując podróż, zawsze sprawdź warunki podróży do miejsca docelowego. Zasady przekraczania granicy każde z europejskich państw ustala indywidualnie. Zalecamy, sprawdzenie obowiązujących restrykcji jak najbliżej daty podróży.

1 czerwca 2021

Czechy

Zmiany w podróżach do Czech

Zwolnienia z testów dla:

💉 Podróżnych w pełni zaszczepionych, jeśli od ostatniej dawki upłynęło co najmniej 22 dni.
📃 Ozdrowieńców do 90 dni od pierwszego pozytywnego testu, z przetłumaczonym zaświadczeniem lekarskim.

🧪 Pozostali podróżni muszą okazać negatywny wynik testu PCR na COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 72h, lub antygenowy wykonany nie wcześniej niz 48h przed przybyciem.

Wymagany formularz lokalizacyjny

Pobyt do 24h bez obowiązku posiadania testu i formularza lokalizacyjnego, jeśli pobyt z ważnych spraw.

Turcja

Od 1.06 zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19, nie muszę posiadać podróżni:
💉 Zaszczepienie przeciwko COVID-19, co najmniej 14-dni przed przylotem.
📃 Ozdrowieńcy, posiadający dokumentację potwierdzającą zakażenie w ciągu minionych 6 miesięcy.

🧪 Pozostali podróżni są zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19:

 • PCR - wykonanego nie wcześniej niż 72h przed przylotem.
 • antygenowego - wykonanego nie wcześniej niż 48h przed przylotem.

Obowiązkowy formularz online.

31 maja 2021

Słowacja

Od 31 maja zmiana zasad podróży do Słowacji.

Kwarantannie nie jest obowiązkowa dla:
💉 Zaszczepionych:

 • Pfizer/BioNTech lub Moderna – po upływie 14 dni od przyjęcia drugiej dawki.

 • AstraZeneca lub Johnson&Johnson – po upływie 28 dni od przyjęcia pierwszej dawki.
  📃 Ozdrowieńców:

 • Udokumentowane przechorowanie COVID-19, w ciągu minionych 180 dni.

 • Zaszczepionych ozdrowieńców, pierwszą dawką ( Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson), szczepnionka została podana do 180 dni od zakażenia koronawirusem.

 • dotyczy osób od 18 roku życia,

Kwarantanna dla pozostałych podróżnych
Podróżni, który nie spełniają powyższych warunków, podlegają 14-dniowej kwarantannie.
Można ją skrócić wykonując test PCR na COVID-19, na własny koszt na terenie Słowacji, negatywny test oczywiście zwalnia z kwarantanny.

Dla wszystkich podróżnych obowiązkowy formularz online.

Dla podróżujących samolotem dodatkowy formularz online.

27 maja 2021

Polska

Zmiany w kwarantannie po przylocie do Polski.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 26.05 z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny będzie zwalniał również test wykonany po przylocie na terenie lotniska, a jeszcze przed kontrolą graniczną.

Poprzednie rozporządzenie zakładało zwolnienie tylko dla lotów, spoza strefy Schengen, obecnie jest możliwe dla wszystkich przylotów.

Utrzymane zostaje zwolnienie z kwarantanny dla:

 • w pełni zaszczepionych
 • ozdrowieńców, do 6 miesięcy po przechorowaniu COVID-19

24 maja 2021

Rumunia
Od 21 maja Polska została uznana za kraj bezpieczny epidemicznie i wpisana na "zieloną listę".

Podróżnych z Polski nie obowiązują restrykcje wjazdowe.

20 maja 2021

Szwajcaria

Polska została usunieta z listy krajów, z których podrózni zobowiązani są do kwarantanny.

Od podróżnych z Polski wymaga się przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72h przed podróżą.

Rumunia
Podróżni z Polski są zwolnienie z 14-dniowej kwarantanny jeśli:

 • przyjęli pełne szczepienie przeciwko COVID-19, a od podania ostatniej dawki minęło 10-dni,
 • okażą negatywny wynik testu PCR, wystawiony nie wcześniej niż 72h przed przylotem.

19 maja 2021

Austria
Od 19.05 Austria luzuje restrykcję i ułatwia przekraczanie granicy.
Podróżni mają kilka możliwości na podstawie których przekraczają granicę:

 1. Negatywny wynik testu PCR (wynik nie starszy niż 72h) lub antygenowy (nie starszy niż 48h), na zaświadczeniu testu muszą być informację: imię i nazwisko, data urodzenia, data i godzina pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy lub kod QR
 2. Zaświadczenie lekarskie według wzorów dostępnych na stronie MSZ: przejaz i tranzyt przez Austrię
  potwierdzające:
  🧪 negatywny wynik testu PCR lub antygenowy (jak wyżej)
  💉potwierdzenie przyjęcia szczepienia, akceptowane szczepionki: BioTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Janssen. Szczepionki dwudawkowe: po przyjęciu pierwszej dawki swoboda podróżowania od 22-ego dnia do 3 miesięcy od przyjęcia zastrzyku, oraz przez 9 miesięcy od pełnego szczepienia dwoma dawkami.
  📃 potwierdzenie przechorowania COVID-19, w ciągu ostatnich 6 miesięcy, test przeciwciał nie starszy niż 3 miesiące.

10 maja 2021

Niemcy

Od 9.05 Polska uznana jest za obszar podwyższonego ryzyka. 
W Niemczech dla określenia zasad wyjazdu (test, kwarantanna) uwzględnia się obszar, w którym podróżny przebywał przez ostatnie 10 dni, poprzedzające wjazd na terytorium Niemiec.

Dla podróży lotniczych negatywny wynik testu zawsze jest wymagany.

Od 9.05 pełne szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy), zwalnia z obowiązkowej kwarantanny, nadal jednak obowiązkowe wykonanie testu i posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku.

6 maja 2021

Kwarantanna w Polsce

Od 6 maja podróżny przybywający z Brazylii, Indii, RPA, podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.
Zwolnienie z kwarantanny jest możliwe po wykonaniu testu PCR na COVID-19, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od przekroczenia granicy oraz uzyskaniu negatywnego wyniku testu.

4 maja 2021

Tanzania
Wymagany test
Od 4.05 podróżni muszą posiadać negatywny wynik testu PCR wykonany nie wcześniej niż 72h przed przylotem.

Obowiązkowy formularz online, uzupełniony na 24h przed podróżą, po uzupełnieniu formularza zostanie wygenerowany unikalny kod, który należy okazać służbą po przylocie.

Podróżni z krajów wysokiego ryzyka oraz przebywający w ciągu ostatnich 14 dni w kraju wysokiego ryzyka, z nowymi wariantami COVID-19, będą dodatkowo zobowiązani do wykonania szybkiego testu "rapid test", a następnie muszą odbyć 14-dniową kwarantannę, na koszt własny, w dedykowanym ośrodku wskazanym przez władze.

20 kwietnia 2021

Grecja

Brak obowiązkowej kwarantanny w Grecji.

Zasady podróży do Grecji, obowiązujące od 19 kwietnia:

 • Negatywny wynik testu PCR, wykonany najwcześniej 72h przed przybyciem

lub

 • Przyjęcie pełnego szczepienia przeciwko COVID-19. Pasażerowie którzy: przyjęli pełne szczepienie, od ostatniej dawko upłynęło minimum 14-dnim oraz mogą to udokumentować (w języku angielskim), są zwolnieni z obowiązku posiadania testu PRC.
  Szczepionki akceptowane przez Grecję: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Novavax, Johnson & Johnson – Janssen, Sinovac, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Wszystkich podróżnych obowiązuje formularz.

29 marca 2021

Kwarantanna w Polsce

Od 30 marca wprowadzona zostaje zmiana zasad kwarantnny w Polsce.
Tylko negatywny wynik testu na COVID-19 (RT-PCR lub antygentowy), zwalnia z kwarantanny.

Podróżni ze strefy Schengen
Akceptowane są testy wykonane w krajach strefy Schengen. Wynik testu nie może być starszy, niż 48 godzin.

Podróżni spoza strefy Schengen
Nie będą akceptowane testy wykonane w kraju z którego przylatuje podróżny, kwarantanna nakładana jest na każdego przybywającego spoza strefy Schengen.
Podróżni mogą wykonać test PCR lub antygenowy w Polsce, pozostając na kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.

Obowiązuje również zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny, dla:

 • Ozdrowieńców, do 6 miesięcy po zakończeniu izolacji domowej, izolacji lub hospitalizacji, po zakażeniu COVID-19.
 • Zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19.

11 marca 2021

Kwarantanna w Polsce

Od 11.03 rozporządzeniem Rady Ministrów zostały wprowadzonenowe nowe zasady dotyczące zwolnień z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski.

Z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny zwolnienie są podróżni:

 • Zmiana! Ozdrowieńcy, czyli osoby, które zakończyły izolację domową, izolację, hospitalizację spowodowaną zakażeniem koronawirusem (COVID-19), w okresie minionych 6 miesięcy.
 • Posiadający negatywny wynik testu PCR lub antygenowy na koronawirusa (COVID-19), wynik testy nie może być starszy niż 48h (moment przekroczenia granicy).
 • Posiadający zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19, która została uznana przez Unię Europejską. Jeśli szczepionka składa się z dwóch dawek, tylko pełne szczepienie dwoma dawkami, kwalifikuje do zwolnienia.

Szwajcaria

Od 22.03 dla podróży z Polski do Szwajcarii obowiązkowa kwarantanna. Do 22 wymagane są: test i elektroniczna rejestracja podróży.

Podróżnych z Polski od 22 marca obowiązuje:
⏳ kwarantanna
🧪 negatywny wynik testu na COVID-19 (wykonany najwcześniej 72h przed podróżą)
📝 elektroniczna rejestracja podróży


Czarnogóra

Wymagany test

Pasażerowie muszą posiadać zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu PCR na koronawirusa (COVID-19) wystawione najwcześniej 48 h godziny przed przekroczeniem granicy.

Zwolnione z obowiązku posiadania testu są osoby które przyjęły pełną dawkę szczepionki na COVID-19 (dwie dawki jeśli wymagane) i posiadają stosowne zaświadczenie w języku angielskim lub serbskim.

Kwarantanna nie zwalnia z obowiązku posiadania wyniku testu.

9 marca 2021

Holandia

Zmiany w obowiązkowych testach dla podróżujących do Holandii.

Wprowadzone zostają dwie możliwości dla podróżnych:

1. Negatywny wynik molekularnego testu PCR na COVID-19, wykonanego 12 godzin przed podróżą. Liczy się czas od pobrania próbki do odprawy.

2. Negatywne wyniki dwóch testów

 • Molekularnego testu PCR na COVID-19, wykonanego 72 godzin przed podróżą.
 • Antygenowego, szybkiego testu na COVID-19, wykonanego najwcześniej 4 godziny przed podróżą.

Powyższe zasady obowiązują równie pasażerów w tranzycie, przesiadających się na lotniskach holenderskich.

Obowiązkowe oświadczenie.

5 marca 2021

Cypr

Cypr otworzył granice dla podróżujących.

Warunki przekroczenia granicy:

 • Posiadanie negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa, wykonanego najwcześniej 72h przed rozpoczęciem podróży.
 • Wykonanie drugiego testu (na koszt podróżnego), tuż po przylocie i pozostanie
  w izolacji do czasu otrzymania wyniku.
 • Wypełnienie formularza — Cyprus Flight Pass.

1 marca 2021

Kwarantanna w Polsce

Podróżni z Czech i Słowacji bez względu na środek transportu, którym przekraczają granicę kierowani są na 10-dniową kwaranatannę.

Zwolnione są wyłącznie osoby, mogące okazać negatywny wynik testu na COVID-19 lub zaszczepione dwoma dawkami szczepionki uznanje przez UE.

23 lutego 2021

Polska
Od dzisiaj 23.02 rozporządzeniem Rady Ministrów zostały wprowadzonenowe nowe zasady dotyczące zwolnień z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski.

Z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny zwolnienie są podróżni:

 • Posiadający negatywny wynik testu PCR lub antygenowy na koronawirusa (COVID-19), wynik testy nie może być starszy niż 48h (moment przekroczenia granicy).
 • Posiadający zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19, która została uznana przez Unię Europejską. Jeśli szczepionka składa się z dwóch dawek, tylko pełne szczepienie dwoma dawkami, kwalifikuje do zwolnienia.

19 lutego 2021

Portugalia

Wymagany test, podróżni z Polski muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19), wykonanego najwcześniej 72h przed wejściem na pokład samolotu.

15 lutego 2021

Wielka Brytania

Od 15 lutego każdy pasażer ma obowiązek posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa (COVID-19), wykonany najpóźniej 72h przed przybyciem.
Kolejne dwa testy należy wykonać podczas obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny, w drugim i ósmym dniu. Testy należy zamówić wcześniej, na dedykowanej stronie. Koszty testów około 210 £, ponosi podróżny.

Testy nie zwalnają z kwarantanny.

Podróżujący z krajów z czerwonej listy lub osoby, które na 10 dni przed przybyciem znajdowały się w kraju z czerwonej listy będą kierowane na 10-dniową kwarantannę w wyznaczonym hotelu, na własny koszt.

8 lutego 2021

Szwajcaria

Wymagany test
Od dziś, 8.02 podróżni muszą posiadać zaświadczenie o negatywny wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19).
Wynik testu nie może być starszy niż 72h.

Niezbędne również uzupełnienie formularza.

4 lutego 2021

Szwecja
Wymagany test
Od 6.02 podróżni muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu
na koronawirusa (COVID-19), wykonanego najwcześniej 48h przed przylotem.

2 lutego 2021

Transfer przez Niemcy
Co najmniej do 17 lutego podróż przez niemieckie lotniska z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku koronawirusem, jest możliwy tylko i wyłącznie bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska.

Kraje o szczególnie wysokim ryzyku:
Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia
, Eswatini,Lesotho, Brazylia, Republika Południowej Afryki

Dodatkowe warunki:

 • Test, wykonany najwcześniej 48h pzred przylotem (dozwolone testy: PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe).
 • Obowiązkowa rejestracja transferu na stronie www.einreiseanmeldung.de.

29 stycznia 2021

Bułgaria

Wymagany test – od 29.01 wszyscy podróżni są zobowiązani posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19), wystawione nie wczesniej niż 72h przed podróżą.

28 stycznia 2021

Norwegia
Od 29.01 Norwegia zamyka granicę dla podróżnych, którzy nie są na stałe zameldowani w tym kraju.
Ruch turystyczny zostaje wstrzymany na 2 tygodnie (14.02), z możliwością przedłużenia.

27 stycznia 2021

Belgia
Od 27.01 do 1.03 wprowadzono zakaz podróży turystycznych do Belgii
Możliwe podróże z ważnych, udokumentowanych powodów. 
Warunki wjazdu dla uprawnionych pozostają niezmienne: test PCR, formularz oraz kwarantanna.

Luksemburg
Od 29.01 wymagany test. 
Podróżni muszą przedstawić zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa(COVID-19).
Akceptowane będą testy PCR oraz szybkie testy antygenowe uznane przez UE.

25 stycznia 2021

Francja
Od 24.01 obowiązkowy test na Covid-19 dla podróżnych przybywających do Francji.

Każdy podróżny zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19), wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wylotem.

23 stycznia 2021

PILNE
Kwarantanna w Polsce
Z 10-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy polskiej są zwolnienie podróżni, którzy:

 • Posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku  testu  diagnostycznego na koronawirusa (COVID-19), wykonane najwcześniej 48h przed przekroczeniem granicy.
 • Posiadają zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19.

Nowe rozporządzenie obowiązuje od dziś, 23.01.

18 stycznia 2021

Holandia
Wymagane dwa testy
Podróżni muszą okazać wyniku dwóch testów na koronawirusa (COVID-19):

 1. PCR – wykonany na 72h przed przybyciem,
 2. szybki test antygenowy "rapid" – wykonany nie wcześniej niż 4h przed wejściem na pokład.

Podwójne testy nie zwalniają z samolizolacji/kwarantanny przez 10-dni.

14 stycznia 2021

Polska
Obowiązujące rozporządzenie o zakazie lotów Z/DO Polski wygasło, nie zostało opublikowane żadne przedłużenie zakazów. Nie ma ograniczeń rządowych w ruchu lotniczym, nadal obowiązuje 10-dniowa kwarantanna oraz restrykcję krajów docelowych.

Wielka Brytania
Zaktualizowano zasady podróżowania, każdy podróżny od 18.01 od godziny 4:00 musi przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa (COVID-19). 
Akceptowane będą testy: PCR, LAMP oraz test antygenowy.

Obowiązek posiadania testu dotyczy również pasażerów w tranzycie (przesiadających się na lotniskach w Wielkiej Brytanii).

Negatywny wynik testu nie zwalnia z 10-dniowej kwarantanny. Można ją skrócić najwcześniej po 5-ciu pełnych dniach, wykonując płatny test z programu: Test to Release. 
Podróżni muszą zarezerwować test przed przylotem a formularz lokalizacyjny uzupełnić o szczegóły wizyty. Po otrzymaniu negatywnego wyniku testu można swobodnie opuścić miejsce kwarantanny.

12 stycznia 2021

Wielka Brytania wprowadza obowiązkowe testy dla przyjezdnych. 
Od 15.01 od godziny 4:00 wszyscy podróżni muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19).

Test należy wykonać najwcześniej 72h przed przybyciem. 
Zaświadczenie nie zwalnia z 10-dniowej kwarantanny, oraz obowiązuje również pasażerów będących w tranzycie (przesiadki na lotniskach Wielkiej Brytanii).

Akceptowane będą testy PCR, zaleca się wykonanie właśnie tego rodzaju testu. Nie ma gwarancji, iż testy innymi metodami będą akceptowane.

11 stycznia 2021

Kwarantanna po powrocie do Polski została przedłużona do 31.01.
Podróżni przekraczający granicę Polski transportem zbiorowym zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny.

6 stycznia 2021

Opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące zakazów lotów z i do Polski.

Zakazem lotów objęte są tylko loty z:
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Rozporządzenie obowiązuję od 7 do 13 stycznia 2021.

Ważne! Planując podróż koniecznie sprawdź wymagania kraju docelowego jak
i krajów przesiadkowych.

5 stycznia 2021

Rumunia i Ukraina ponownie wpisały Polskę na listę krajów "czerwonych".

Podróżnych z Polski obowiązują dodatkowe restrykcje: 
Rumunia  –   obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna, możliwe skrócenie do 10-dni jeśli w 8-dniu zostanie wykonany test na COVID-19, wynik będzie negatywny i nie występują symptomy choroby.

Ukraina  –  wymagany negatywny wynik testu PCR na COVID-19, wykonany nie później niż 48h przed przybyciem lub 14-dniowa kwarantanna.

2 stycznia 2021

Turcja
Aktualizacja dotycząca testów.
Podróżni w tranzycie przez terytorium Turcji, nie mają obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

29 grudnia 2020

Holandia i Turcja wymagają negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19)
Zaświadczenie nie może wystawione wcześniej niż 72h przed przylotem. 
Obowiązuję również pasażerów będących w tranzycie.

22 grudnia 2020

Zostały opublikowane rozporządzenia, które doprecyzowują restrykcję wprowadzone w Polsce.

Kwarantanna dla podróżnych.
Obowiązuje od 28 grudnia do 17 stycznia z możliwością przedłużenia.
Podróżni przekraczający granicę Polski transportem zbiorowym zobowiązani są do odbycia 10-dniowej kwarantanny(licząc od dnia nastepującego po przekroczeniu granicy).

Rozporządzenie zakłada wyłączenie z obowiązku dla osób, które przeszły już zakażenie COVID-19 i mają je udokumentowane (hospitalizacja, izolacja) oraz osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi.


Zakaz lotów z i do Polski.
Obowiązuję od 22 grudnia do 6 stycznia. 
Do obowiązujących już zakazów została dodana Wielka Brytania i Irlandia Północna
Lista obejmuję 10 krajów, są to:

 1. Wielka Brytania i Irlandia Północna;
 2. Bośnia i Hercegowina;
 3. Czarnogóra;
 4. Gruzja;
 5. Jordania;
 6. Armenia;
 7. Kosowo;
 8. Macedonia Północna;
 9. Serbia;
 10. USA z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

21 grudnia 2020

PILNE
Polska wstrzymuje loty Z/DO Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, dziś od północy (noc z poniedziałku na wtorek 21/22 grudnia 2020).

Wiele Europejskich krajów również podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu połączenia lotnicze z Wielką Brytanią, m. in.: Holandia, Włochy, Niemcy, Bułgaria, Luksemburg, Szwajcaria, Irlandia, Łotwa, Francja, Czechy, Iran, Turcja, Kuwejt, Kanada, Kolumbia.

17 grudnia 2020

PILNE
Kwarantanna w Polsce
od 28 grudnia do 17 stycznia Polska wprowadza 10-dniową kwarantannę dla wszystkich podróżnych, którzy przekraczają granicę transportem zorganizowanym.

14 grudnia 2020

✅ Brak restrykcji wjazdowych
Ukraina i Rumunia uznały Polskę za kraj bezpieczny epidemicznie. 
Podróżni z Polski nie muszą odbywać kwarantanny i okazywać negatywnego wyniku testu na COVID-19.

8 grudnia 2020

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. 
Rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian, względem obowiązującego jeszcze poprzedniego. 
W Polsce nie mogą lądować samoloty z:

 1. Bośnia i Hercegowina;
 2. Czarnogóra;
 3. Gruzja;
 4. Jordania;
 5. Armenia;
 6. Kosowo;
 7. Macedonia Północna;
 8. Serbia;
 9. USA z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Rozporządzenie obowiązywać będzie od 9.12 do 31.12.

7 grudnia 2020

Włochy wprowadzają dodatkowe ograniczenia dla podróży w grudniu, nowe wymagania będą uzależnione od daty podróży:

 • do 9.12 – brak nowych obostrzeń,
 • 10-12.12 – podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego na 48h przed przylotem, podróżni bez negatywnego wyniku będą kierowania  na 14-dniową kwarantannę,
 • 21.12-6.01 – obowiązkowa, 14-dniowa kwarantanna,
 • 7.01-15.01 – obowiązkowe zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowego, wystawione nie wcześniej niż 48h przed przylotem. Dla podróżnych, którzy przebywali w Polsce w dniach 21.12-6.01 dodatkowo, obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.

Szwajcaria
Od 14.12 podróżnych z Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, niezbędne również zgłoszenie przyjazdu władzą kantonu, do którego się podróżuje. 
Kwarantanna ma zastosowanie również dla podróżnych, którzy w ciągu 10-dni poprzedzających przyjazd do Szwajcarii spędziły co najmniej 24h na terytorium Polski. 
Negatywny wynik testu nie zwalnia i nie skraca czasu kwarantanny.

1 grudnia 2020

Od dziś (1.12) podróże z Polski na Chorwację tylko z testem.
Wymagane jest zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19), test może być wykonany najwcześniej 48h przed wyjazdem do Chorwacji.

24 listopada 2020

Rada Ministrów zaktualizowała listę państw objętych zakazem lotów Z/DO Polski.
Na polskich lotniskach nie mogą lądować samoloty z 9 państwa, na liście znalazły się:

 1. Bośnia i Hercegowina;
 2. Czarnogóra;
 3. Gruzja;
 4. Jordania;
 5. Armenia;
 6. Kosowo;
 7. Macedonia Północna;
 8. Serbia;
 9. USA z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Rozporządzenie obowiązuje od 25.11 do 8.12.


Wraz z nowym rozporządzeniem podwyższono kryterium sporządzania listy według współczynnika zakażeń na 100 tyś. mieszkańców.
Próg klasyfikacji został podwyższony do 440 przypadków na 100 tys. mieszkańców, z 270.
Na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

13 listopada 2020

Hiszpania będzie wymagać testu
Od 23.11 podróżni z Polski muszą posiadać negatywny wyniki testu RT-PCR na koronawirusa (COVID-19), wykonanego nie później niż 72h przed przylotem.

Formularz z kodem QR nadal obowiązuję.

12 listopada 2020

Malta
Podróżujący z Polski na Maltę od 13.11 muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa (COVID-19) wystawione najpóźniej 72 godziny przed odlotem.

Test jest wymagany dla podróży z wszystkich portów lotniczych w Polsce.


Wyspy Kanaryjskie
Od 14.11 podróżujący na Wysypy Kanaryjskie będą musieli okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa (COVID-19), wykonanego nie wcześniej niż 72h przed przybyciem.
Certyfikat powinien zawierać dokładne dane pasażera, datę i godzinę wykonania badania.

Zaświadczenie jest wymagane podczas zameldowania w obiekcie noclegowym.

10 listopada 2020

Lista państw objętych zakazem lotów Z/DO Polski została zaktualizowana. Na liście znalazło się 10 krajów.

Zakazem zostały objęte:

 1. Bośnia i Hercegowina;
 2. Czarnogóra;
 3. Gruzja;
 4. Jordania;
 5. Argentyna;
 6. Armenia;
 7. Kostaryka;
 8. Liban;
 9. Macedonia Północna;
 10. Stany Zjednoczone Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Rozporządzenie obowiązuje od 11.11, wygasa 24.11.


Lista znacznie się skróciła, przez zmianę współczynnika nowych zakażeń COVID-19 na 100 tys. mieszkańców, w ciągu 14 dni. Próg został podwyższony do 270 przypadków na 100 tys., wcześniej wynosił on 90.
Na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

5 listopada 2020

Czechy – od 9.11 podróżni z Polski nie będą mogli swobodnie podróżować do Czech.

Nie dotyczy to transferu do 12 godzin.

2 listopada 2020

Słowacja od 2.11 wprowadziła obowiązek posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19).
Podróżnych z Polski obowiązuje posiadanie zaświadczenia, dotyczy to również tranzytu.

27 października 2020

Rada Ministrów zaktualizowała listę państw objętych zakazem lotów Z/DO Polski.
Na polskich lotniskach nie mogą lądować samoloty z:

 1. Bośni i Hercegowiny;
 2. Czarnogóry;
 3. Gruzji;
 4. Republiki Albanii;
 5. Państwa Izrael;
 6. Republiki Armenii;
 7. Republiki Macedonii Północnej;
 8. Republiki Mołdawii;

Pełna lista krajów objętych zakazem lotów z/do Polski.

Rozporządzenie obowiązuje od 28.10, wygasa 10.11.

26 października 2020

27.10 wygasa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Projekt nowego rozporządzenia nie zakłada znaczących zmian.
Nadal stosowane będzie kryterium skumulowanej ilości zachorowań nieprzekraczającej 90 na 100 tys. mieszkańców w ostatnich 14 dniach, na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.
Z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Jak tylko nowe rozporządzenie zostanie opublikowane, nasza mapa zostanie zaktualizowana.

23 października 2020

Ukrania — Polska wpisana na "czerwona listę" podróżni muszą odbyć 14-dniową kwarantannę oraz wykonać test w akredytowanym laboratorium na koronawirusa (COVID-19) metodą PCR, najwcześniej 48h przed przylotem.

22 października 2020

Belgia wpisała całą Polskę na listę regionów "czerwonych".

Wymagany będzie test i kwarantanna.

Podróżni są zobowiązani do uzupełnienia formularza: Passenger Locator Form w odpowiedzi na uzupełniony formularz, przesłane zostaną instrukcję dotyczące dalszego postępowania dotyczącego kwarantanny oraz testu.

Nowe zasady podróży będą obowiązywać od 23.10 od 16:00


Niemcy zaklasyfikowały Polskę jako region wysokiego ryzyka.
Podróżujących z Polski obowiązuje zaświadczenie z negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19), wystawione nie wcześniej niż 48h przed przyjazdem oraz 14-dniowa kwarantanna.
Zasady będą obowiązywać od soboty 24.10

Każdy z niemieckich krajów związkowych ma prawo do wprowadzania lokalnych obostrzeń.


Malta od 23.10 podróżni z lotnisk:

 • Kraków
 • Gdańsk

Muszą posiadać zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu PCR na koronawirusa (COVID-19), wystawione nie wcześniej niż 72h przed przybyciem oraz mogą podlegać kwarantannie.

Regiony te zostały zaliczone do "wysokiego ryzyka"

Aktualna lista

16 października 2020

Niemcy zaklasyfikowały polskie województwa jako regiony wysokiego ryzyka, podróżujących obowiązuje zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19), wykonany nie wcześniej niż 48h przed przyjazdem oraz 14-dniowa kwarantanna.
Zasady będą obowiązywać od soboty 17.10

Na liście znalazły się województwa:
kujawsko-pomorskie
małopolskie
podlaskie
pomorskie
świętokrzyskie

Na terenie Niemiec kraje związkowe odpowiadają za ograniczenia, przed podróżą należy upewnić sie, jakie restrykcje zostały wprowadzone w kraju związkowym, do którego podróżujemy.

15 października 2020

Belgia wpisała 7 polskich województw na "czerwoną listę" co dla podróżnych oznacza obowiązkowych negatywny wynik testu PCR na koronawirusa (COVID-19) oraz 7-dniową kwarantannę.

Na liście znalazły się województwa:

 • pomorskie
 • kujawsko-pomorskie
 • łódzkie
 • świętokrzyskie
 • podkarpackie
 • małopolskie
 • podlaskie

Zasady będą obowiązywać od 16.10 od 16:00

Lista jest aktualizowana, dostępna na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Belgii

Dla "pomarańczowych" regionów test i kwarantanna jest zalecana.


Holandia
Polska została zaklasyfikowna jako kraj "pomarańczowy", dla podróżnych z Polski zalecana jest 10-dniow kwarantanna.

14 października 2020

Zjednoczone Emiraty Arabskie zagwarantowała Polsce, iż na pokład samolotów będą wpuszczani tylko pasażerowie z negatywnym wynikiem testu PCR na koronawirusa (COVID-19).

Loty z/do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą być operowane.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów Zjednoczone Emiraty Arabskie została objęta zakazem lotów na Polskie lotniska, notyfikacja gwarantująca weryfikację pasażerów znosi zakaz wprowadzony w rozporządzeniu.
Warunkiem jest przedstawieniem testu PCR z negatywnym wynikiem wykonanego nie wcześniej niż 96h przed wylotem.

Podróżnych z Polski również obowiązuje posiadanie negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa (COVID-19).

13 października 2020

Lista państw objętych zakazem lotów Z/DO Polski została zaktualizowana. Na liście znalazło się 29 krajów.

Zakazem zostały objęte m.in.:

 1. Czarnogóra;
 2. Gruzja;
 3. Armenia;
 4. Mołdawia;
 5. Tunezja;

Pełna lista krajów objętych zakazem

Rozporządzenie wchodzi w życie 14.10, wygasa 27.10

2 października 2020

Wielka Brytania od 3.10 wprowadziła obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla podróżnych z Polski.

1 października 2020

Podróżujący z Polski do Grecji od 3.10 muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o negatywny wyniku testu na koronawirusa (COVID-19) wystawione nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem.
Test musi być wykonany metodą RT-PCR, a zaświadczenie zawierać dane pasażera łącznie z numerem paszportu.

29 września 2020

Rada Ministrów upublikowała rozporządznie z aktualną listą państw objetych zakazem lotów Z/DO Polski, na liście znalazły się m.in.:

 • Czarnogóra;
 • Izrael;
 • Mołdawia;
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie;

Z listy usnięta została Hiszpania i Francja

Pełna lista państw objętych zakazem

Rozporządzenie będzie obowiązywać: od 30.09 do 13.10.

28 września 2020

Litwa i Irlandia wprowadzają obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla podróżnych z Polski.

23 września 2020

Francja zagwarantowała Polsce, iż na pokład samolotów będą wpuszczani tylko pasażerowie z negatywnym wynikiem testu PCR na koronawirusa (COVID-19).

Loty z/do Francji mogą być operowane.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 16.09 Francja została objęta zakazem lotów na Polskie lotniska, notyfikacja Francji gwarantująca weryfikację pasażerów znosi zakaz wprowadzony w rozporządzeniu.

21 września 2020

Finlandia otworzyła granicę dla podróżnych z Polski, również dla ruchu turystycznego.
Test i kwarantanna nie są wymagane, dla pasażerów przylatujących z Polski.

15 września 2020

Rada Ministrów zaktualizowała listę państw które są objete zakazem w ruchu lotniczym.
Na liście znalazło się 30 państw, w tym Francja.

Rozporządzenie obowiązuję od 16 września, traci moc 29 września.

Aktualna lista państw objętych zakazem

2 września 2020

Rada Ministrów zaktualizowała listę państw objętych zakazem w ruchu lotniczym m.in. o:

 • Hiszpanię
 • Maltę
 • Rumunię
 • Albanię
 • Luksemburg (przedłużenie zakazu)

Nowe rozporządzenie weszło w życie 2 września. Zakaz obowiązuje do 15.09 z możliwością przedłużenia.

25 sierpnia 2020

Rada Ministrów zaktualizowała listę państw, które są objęte zakazem w ruchu lotniczym. Nowe rozporządzenie obowiązuje do 1 września 2020.

Aktualna lista krajów objętych zakazem lotów

14 sierpnia 2020

Podróżujący na Cypr od 14.08. muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa (COVID-19) wystawione najpóźniej 72 godziny przed odlotem oraz wypełnić formularz lokalizacyjny online.

11 sierpnia 2020

Rada Ministrów zaktualizowała listę państw, które są objęte zakazem w ruchu lotniczym.

W poprzednich rozporządzeniach wydanych w tej sprawie, zakaz lotów międzynarodowych był powszechny z nielicznymi wyjątkami. Obecnie w dokumencie znajduje się zamknięty katalog państw objętych zakazem.

28 lipca 2020

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów utrzymano zakaz połączeń lotniczych do/z Szwecji i Portugalii, a także Luksemburga do 11 sierpnia 2020.

Dozwolone natomiast są loty z Algierii, Australii, Gruzji, Japonii, Kanady, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Albanii, Białorusi, Korei Płd., Rwandy, Tunezji, Turcji, Ukrainy i Urugwaju.

14 lipca 2020

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów utrzymano zakaz połączeń lotniczych do/z Szwecji i Portugalii do 28 lipca 2020.

30 czerwca 2020

Od 1 do 14 lipca możliwe są połączenia z/do państw członkowskich UE, EOG i EFTA, a także Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy. Utrzymano zakaz połączeń z/do Szwecji i Portugalii.

Szczegółowe informacje o wznowieniu ruchu lotniczego w UE

17 czerwca 2020

Międzynarodowy ruch lotniczy został z/do Polski wznowiony. Jednocześnie utrzymano zakaz połączeń lotniczych do/z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

15 czerwca 2020

Zniesiono kontrole graniczne między niektórymi państwami Unii Europejskiej. Wśród nich są Niemcy, Francja, Portugalia, Szwajcaria, Belgia i Islandia. Polacy mogą do nich wjechać bez konieczności pozostawania w kwarantannie przez 14 dni.

Począwszy od 1 lipca Komisja Europejska zacznie zezwalać na wjazd podróżnym spoza Unii Europejskiej i spoza strefy Schengen.

10 czerwca 2020

W sobotę, 13 czerwca, granice Polski z państwami UE zostaną otwarte. Od 17 czerwca zostaną wznowione loty międzynarodowe.

18 maja 2020

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o wznowieniu lotów krajowych od dnia 1 czerwca 2020.

Wznowienie obejmuje trasy:

 • Warszawa - Gdańsk (do trzech razy dziennie),
 • z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry (do dwóch razy dziennie),
 • Kraków - Gdańsk (raz dziennie).

Od 20 czerwca LOT będzie operował również na dwóch kolejnych trasach:

 • Rzeszów - Gdańsk (raz w tygodniu),
 • Kraków - Olsztyn-Mazury (3 razy w tygodniu).

Rozkład lotów będzie obowiązywał do 30 czerwca 2020.

Jednocześnie PLL LOT informuje, że rejsy międzynarodowe zaplanowane do dnia 30 czerwca 2020 (włącznie) zostały anulowane.

Od 1 lipca w siatce PLL LOT są dostępne loty realizowane z/do portów lotniczych w Kijowie, Berlinie, Dusseldorfie, Budapeszcie, Wiedniu, Wilnie, Oslo, Brukseli, Amsterdamie, Pradze, Bukareszcie.

Od 3 lipca do 31 sierpnia LOT będzie latał w ramach siatki #LOTnaWakacje, która obejmuje lotniska Santoryn, Palma de Mallorca, Kalamata, Kawala i Ochryda, do Rzymu-Fiumicino, Alicante, Malagi, Aten, Barcelony, Burgas, Chanii, Katanii, Dubrownika, Heraklionu, Larnaki, Nicei, Rijeki, Rimini, Salonik, Skopije, Splitu, Tbilisi, Podgoricy, Tirany, Tivatu, Warny, Wenecji, Zadaru, na Maltę, Sardynię oraz na wyspy Korfu, Skiathos, Kos, Rodos i Zakynthos.

Od 15 lipca połączenia LOT-u będą realizowane również z kolejnych 14 portów lotniczych: Paryża, Madrytu, Monachium, Hamburga, Stuttgartu, Frankfurtu, Mediolanu, Zurychu, Geneway, Tallinna, Rygi, Kopenhagi, Lublany, Zagrzebia.

[Aktualizacja siatki połączeń PLL LOT: 01.07.2020]

13 maja 2020

Komisja Europejska rekomenduje stopniowe otwieranie granic.

KE sugeruje stopniowe podejście i umożliwienie podróży najpierw między regionami o podobnym nasileniu pandemii. Jednocześnie zaapelowała o zachowanie środków ostrożności, np. obowiązku noszenia maseczek przez pasażerów. Decyzje o otwarciu granic zostaną podjęte przez władze poszczególnych państw.