⛔ Zamknięte dla turystów

Wyjątek:

Osoby, mające ważny cel podróży który udowodnią i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy.

O pozwolenie można na wjazd można ubiegać się tylko drogą elektroniczną: www.police.hu.
Cel podróżny musi być udokumentowany, podróżny zobowiązany jest również posiadać oryginał dokumentów, potwierdzający cel podróży.

Pasażerowie z podpisanym i opieczętowanym listem wydanym przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji podlegają kwarantannie przez 14 dni.

Możliwy tranzyt wyznaczonymi trasami, z udokumentowanym celem podróży.