Rada Unii Europejskiej przyjęła 30 czerwca 2020 zalecenie w sprawie stopniowego znoszenia tymczasowych ograniczeń w zakresie podróży do UE. Lista państw będzie aktualizowana co dwa tygodnie.

W oparciu o kryteria i warunki określone w zaleceniu, państwa członkowskie mogą zacząć znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych dla mieszkańców następujących krajów:

[Aktualizacja: 22.10.2020]

  • Australia
  • Japonia
  • Nowa Zelandia
  • Rwanda
  • Singapur
  • Korea Południowa
  • Tajlandia
  • Urugwaj
  • Chiny, z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności

Kryteria określania państw trzecich, w przypadku których można znieść obecne ograniczenie podróży, obejmują w szczególności sytuację epidemiologiczną i wdrożone środki ograniczające rozprzestrzenianie koronawirusa, w tym utrzymywanie odpowiedniego dystansu, a także względy gospodarcze i społeczne.

W odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej wymienione państwa trzecie powinny spełniać następujące kryteria, w szczególności liczbę nowych przypadków COVID-19, która na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni musi być zbliżona do lub poniżej średniej UE; stabilny lub malejący trend nowych przypadków w tym okresie w porównaniu do poprzednich 14 dni; ogólną reakcję na COVID-19 z uwzględnieniem dostępnych informacji, w tym na temat takich aspektów, jak testy, nadzór, śledzenie kontaktów, ograniczanie, leczenie i raportowanie, a także wiarygodność informacji.

Zalecenie dotyczy również krajów stowarzyszonych z Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu.

Zalecenie Rady nie jest prawnie wiążącym instrumentem. Władze państw członkowskich pozostają odpowiedzialne za wdrożenie treści zalecenia. Mogą one, w pełnej przejrzystości, znosić jedynie stopniowo ograniczenia dotyczące podróży do wymienionych krajów.

Mapa restrykcji — FRU.PL
Aktualizacja: 11.08.2020, 23:20